Postępowanie AEZ/S-156/2017

08-09-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-156/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych zgodnie z programem kursów zatwierdzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, w podziale na pakiety, znak sprawy AEZ/S-156/2017

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 33 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )