Postępowanie AEZ/S-158/2017

11-10-2017

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-158/2017

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dalibora 1 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 23 października 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 12 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )