Postępowanie AEZ/S-122/2017

11-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-122/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa regałów i klatek oraz sprzętu do celów badawczych dla zwierząt doświadczalnych, w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa oprzyrządowania do pomiaru ciśnienia krwi myszy; Pakiet 2: Dostawa regału indywidualnie wentylowanego IVC z wyposażeniem; Pakiet 3: Dostawa klatek z oprzyrządowaniem; Pakiet 4: Dostawa regałów magazynowych do zwierzętarni

Termin składania ofert: do dnia 19 lipca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 14 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )