Postępowanie AEZ/S-020/2018

05-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-020/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych, w podziale na części zamówienia zwane pakietami.

Termin składania ofert: do dnia 15 marca 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )