Postępowanie AEZ/S-182/2017

29-11-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-182/2017

Przedmiot zamówienia: Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje miękkie i interpersonalne studentów kierunków medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu: „Rozwój kompetencji miękkich i interpersonalnych u studentów kierunków medycznych”

Termin składania ofert: do dnia 07 grudnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 36 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )