Postępowanie AZP/Z-069/2018

10-10-2018

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AZP/Z-069/2018

Przedmiot zamówienia: Usługi cateringowe dla uczestników kursów ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM” w podziale na pakiety Pakiet 1: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 1 kursu w Łomży w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”; Pakiet 2: Usługi cateringowe ( przerwa kawowa i obiad) dla uczestników 2 kursów w Lublinie w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji pielęgniarek i położnych poprzez kształcenie podyplomowe organizowane przez WUM”.

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 9 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )

  • 19-10-2018

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Pakiecie 1 i wyborze oferty w Pakiecie 2