Postępowanie AEZ/S-059/2017

10-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-059/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety: Pakiet 1 – ureterorenoskop z wyposażeniem Pakiet 2 – stetoskop elektroniczny Pakiet 3 – zestaw videodermoskopowy Pakiet 4 – monitor ryzyka sercowo-naczyniowego Pakiet 5 – zestaw narzędzi chirurgicznych Pakiet 6 – anoskopy operacyjne jednorazowe Pakiet 7 – moduł monitoringu czynności wątroby dedykowany do monitora PulsioFlex PC4000 będący w posiadaniu Zamawiającego

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 11-05-2017

    zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie Pakietów 1, 3, 4, 5 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów 2 i 6
  • 19-05-2017

    Zawiadomienie o wyborze w zakresie Pakietu nr 7