Postępowanie AEZ/S-117/2017

27-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-117/2017

Przedmiot zamówienia: Usługa sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w obiektach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na Pakiety jn.: 3.1) Pakietem 1: Dom Studenta nr 1 - ul. Batalionu Pięść 9, Dom Studenta nr 2 - ul. Karolkowa 84, Dom Studenta nr 2 BIS - ul. Karolkowa 84. 3.2) Pakietem 2: Centrum Biostruktury - ul. Chałubińskiego 5, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka - ul. Chałubińskiego 5, Budynek Instytutu Medycyny Społecznej - ul. W. Oczki 3, Zakład Biologii Medycznej - ul. Nowogrodzka 73, Budynek Domu Medyków - ul. W. Oczki 1a, Zakład Geriatrii oraz Zakład Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. W. Oczki 4, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego - ul. W. Oczki 6, Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej - ul. Nowogrodzka 59, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej ul. Nowogrodzka 59, Budynek Zakładu Medycyny Sądowej - ul. W. Oczki 1, Aula im. Prof. W. Grzybowskiego wraz z salą seminaryjną i WC, ul. Koszykowa 82a Budynek przy ul. Emilii Plater 21, Centrum Dydaktyczne - ul. Ks. Trojdena 2a, Rektorat - ul. Żwirki i Wigury 61, Wydział Farmaceutyczny - ul. Banacha 1 Blok F - ul. Banacha 1a, Budynek Medycyny Katastrof - ul. Żwirki i Wigury 81a i Budynek ZIAM - ul. Żwirki i Wigury 81, Logistyka i Wydawnictwa - ul. Pawińskiego 3, Zwierzętarnia - ul. Pawińskiego 3c, Centrum Biblioteczno-Informacyjne - ul. Żwirki i Wigury 63, Budynek CePT – ul. Banacha 1b, z wyłączeniem laboratorium, o którym mowa w pkt. 3.3) (Pakiet nr 3) Budynki przy ul. Marszałkowskiej 24/26 i przy Litewskiej 14/16, Budynek przy ul. Działdowskiej 1, Budynek przy ul. Dalibora 1. 3.3) Pakietem 3: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek WUM, w budynku CePT, ul. Banacha 1b.

Termin składania ofert: do dnia 07 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )