Postępowanie AEZ/S-072/2018

07-06-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-072/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Biological Industries dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )