Postępowanie AEZ/S-160/2017

08-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-160/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikromacierzy białkowych w ramach projektu badawczego pn. „Poszukiwanie nowych biomarkerów endometriozy jako istotnej przyczyny niepłodności kobiet”.

Termin składania ofert: do dnia 19 września 2017 do godziny 12:00

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )