Postępowanie AEZ/S-040/2017

16-03-2017

Kategoria: Dostawy

Zamówienie z wolnej ręki

Nr sprawy: AEZ/S-040/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów osobowych w ramach leasingu operacyjnego z prawem wykupu w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 23 marca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )