Postępowanie AEZ/S-021/2018

02-03-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-021/2018

Przedmiot zamówienia: Adaptacja dokumentacji Projektu Budowlano – Wykonawczego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do nowej lokalizacji przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )