Postępowanie AEZ/S-067/2017

13-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-067/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa mikroskopów w podziale na pakiety: Pakiet 1: Mikroskop odwrócony, Pakiet 2: Mikroskop odwrócony, Pakiet 3: Mikroskop chirurgiczny

Termin składania ofert: do dnia 24 kwietnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )