Postępowanie AEZ/S-105/2018

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-105/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż i ustawienie mebli laboratoryjnych do wyposażenia pomieszczeń w Zakładzie Biologii Medycznej w Budynku przy ulicy Litewskiej

Termin składania ofert: do dnia 15 listopada 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )