Postępowanie AEZ/S-150/2017

09-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-150/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w okresie 12 miesięcy

Termin składania ofert: do dnia 14 listopada 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )