Postępowanie AEZ/S-048/2017

06-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-048/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 maja 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 11 )