Postępowanie AEZ/S-141/2017

05-09-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-141/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu do rehabilitacji i symulacji dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Dostawa trenażera do symulacji – 1 szt., Pakiet 2 Dostawa stołów rehabilitacyjnych – 5 sztuk, Pakiet 3 Dostawa rotorów elektrycznych – 3 szt., Pakiet 4 Dostawa leżanek drewnianych - 7 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )

  • 15-09-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostaw objętych Pakietem 3 ww postępowaniu.
  • 08-11-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu dostawa objętych Pakietem nr 1 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla dostaw objętych Pakiem nr 4 w ww. postępowaniu
  • 08-11-2017

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla dostaw objętych Pakietem nr 2.