Postępowanie AEZ/S-004/2018

25-01-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-004/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądów gwarancyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet nr 1 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Dan-Poltherm Pakiet nr 2 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Komfovent Pakiet nr 3 - Przeglądy gwarancyjne urządzeń firmy Venture Industries

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 13:00

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

  • Informacja Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.02.2018 r.

Wynik postępowania ( 2 )

  • 14-02-2018

    Zawiadomienie o wyniku Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla usług objętych Pakietami nr 1 i nr 3 w ww. postępowaniu.
  • 22-02-2018

    Zawiadomienie zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie usług objętych Pakietem 2