Postępowanie AEZ/S-056/2018

11-05-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-056/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku Domu Studenta DS2 bis do przepisów p.poż. i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, znak sprawy AEZ/S-056/2018

Termin składania ofert: do dnia 28 maja 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )