Postępowanie AEZ/S-121/2017

19-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-121/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i systemów bezpieczeństwa w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa klastra urządzeń firewall wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 2: Dostawa urządzenia do ochrony przed atakami DoS/DDoS wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi; Pakiet 3: Dostawa przełączników sieciowych – 2 szt.

Termin składania ofert: do dnia 31 sierpnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )