Postępowanie AEZ/S-130/2017

07-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-130/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń i oprogramowania w podziale na pakiety dla potrzeb przeprowadzenia epidemiologicznych badań naukowych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia mieszkańców Polski

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 13:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )