Postępowanie AEZ/S-115/2018

09-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-115/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 18 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 14 )