Postępowanie AEZ/S-003/2018

15-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-003/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części zamówienia zwane dalej pakietami

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 3 )