Postępowanie AEZ/S-033/2018

08-03-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-033/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety - Pakiet 1: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego (1 szt.), monitorów (2 szt.) i drukarki (1 szt.) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej; Pakiet 2: Dostawa komputerów stacjonarnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego; Pakiet 4: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Rektora WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Okulistyki; Pakiet 6: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Rehabilitacji i Dziekanatu I. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 7: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.) na potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki; Pakiet 8: Dostawa projektorów laserowych (2 szt.) na potrzeby Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej; Pakiet 9: Dostawa drukarek do twardych dyplomów studenckich (6 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej; Pakiet 11: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) na potrzeby Zakładu Ortodoncji; Pakiet 12: Dostawa drukarki atramentowej (1 szt.) na potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego; Pakiet 13: Dostawa drukarki kolorowej (1 szt.) na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 37 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )