Postępowanie AZP/Z-004/2018

09-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-004/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników do immunomagnetycznej seperacji komórek.

Termin składania ofert: do dnia 19 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 7 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )