Postępowanie AEZ/S-107/2018

27-09-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-107/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podmiotów leczniczych WUM w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin składania ofert: do dnia 06 listopada 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )