Postępowanie AEZ/S-192/2016

09-02-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-192/2016

Przedmiot zamówienia: Dostawa w leasingu finansowym systemu do analiz jakościowych i ilościowych

Termin składania ofert: do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 11:30

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )