Postępowanie AEZ/S-213/2017

18-12-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-213/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby jednostek organizacyjnych WUM – 11 szt., Pakiet 2: Dostawa zestawu składającego się z komputera stacjonarnego – 1 szt., monitorów – 2 szt., drukarki – 1 szt. na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej – 1 szt., Pakiet 4: Dostawa tabletu na potrzeby Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej – 1 szt., Pakiet 5: Dostawa tabletu na potrzeby Studium Medycyny Katastrof – 1 szt., Pakiet 6: Dostawa tabletów na potrzeby Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych – 2 szt., Pakiet 7: Dostawa telewizora na potrzeby Domu Studenta nr 1 – 1 szt., Pakiet 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego – 1 szt., Pakiet 9: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Ortodoncji – 1 szt., Pakiet 10: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego – 1 szt.

Termin składania ofert: do dnia 29 grudnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )