Postępowanie AEZ/S-133/2017

26-07-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-133/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 16 sierpnia 2017 do godziny 10:00

Załączniki ( 19 )

Informacja z otwarcia ofert ( 2 )

Wynik postępowania ( 1 )