Postępowanie AEZ/S-025/2017

02-08-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-025/2017

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa oprogramowania klasy ERP o moduł planowania i budżetowania, zamówień publicznych, elektronicznego obiegu wniosków zakupowych i umów cywilnoprawnych oraz sklepu intranetowego

Termin składania ofert: do dnia 04 października 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 16 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )