Postępowanie AEZ/S-015/2018

22-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-015/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa telewizorów oraz sprzętu komputerowego w podziale na 8 części zamówienia (zwanych dalej Pakietami), na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: Pakiet 1: Telewizory - 11 szt., z czego 10 szt. na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej (1M12) i 1 szt. na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej (1W8); Pakiet 2: Telewizor - 1 szt., na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 3: Komputery stacjonarne - 11 szt., na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny (1MF); Pakiet 4: Komputer przenośny - 1 szt., na potrzeby Kliniki Psychiatrii (2F3); Pakiet 5: Komputery przenośne - 2 szt., z czego 1 szt. na potrzeby Zakładu Rehabilitacji (2F1) oraz 1 szt. na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 6: Komputer przenośny - 1 szt., na potrzeby Katedry Stomatologii Zachowawczej (1S18); Pakiet 7: Tablet - 1 szt., na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego (APL); Pakiet 8: Dyski twarde do rozbudowy macierzy Dell PowerVault MD3660i - 40 szt., na potrzeby Zakładu Genetyki Medycznej (1WY).

Termin składania ofert: do dnia 31 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 25 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )