Postępowanie AEZ/S-009/2018

06-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 14 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 17 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )