Postępowanie AEZ/S-007/2018

09-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-007/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników firmy SERVA Electrophoresis dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 22 stycznia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )