Postępowanie AZP/Z-062/2018

15-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-062/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1 (100 szt.); Pakiet 2: Dostawa wózków do komputerów przenośnych (3 szt.); Pakiet 3: Dostawa tabletów w ramach projektu „ WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 21 listopada 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 21 )