Postępowanie AEZ/S-058/2018

15-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-058/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa z instalacją licencji oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 24 maja 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 11 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )