Postępowanie AEZ/S-097/2018

05-09-2018

Kategoria: Usługi

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-097/2018

Przedmiot zamówienia: Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 24 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )