Postępowanie AEZ/S-096/2017

09-06-2017

Kategoria: Usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Nr sprawy: AEZ/S-096/2017

Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji opiekuna wizyt studyjnych studentów kierunków lekarskich i pielęgniarstwa oraz przeprowadzenie spotkań ze studentami z cyklu „Sukces w ochronie zdrowia”, w ramach projektu: „KOMPETENCJE-PRACA-SUKCES Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez podnoszenie kompetencji studentów WUM jako element zwiększający ich szanse na rynku pracy” w podziale na pakiety

Termin składania ofert: do dnia 21 czerwca 2017 do godziny 11:00

Załączniki ( 30 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )