Postępowanie AEZ/S-002/2018

23-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-002/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety: 1. Pakiet 1 – Dostawa zestawu do obrazowania z własnym oświetleniem. 2. Pakiet 2 – Dostawa urządzenia do podgrzewania okładów cieplnych. 3. Pakiet 3 – Dostawa ciśnieniomierzy i stetoskopów kardiologicznych. 4. Pakiet 4 – Dostawa obcinarki do modeli. 5. Pakiet 5 – Dostawa pił autopsyjnych. 6. Pakiet 6 – Dostawa lamp bezcieniowych. 7. Pakiet 7 – Dostawa kardiografu z głowicami. 8. Pakiet 8 – Dostawa spirometru. 9. Pakiet 9 – Dostawa defibrylatora przenośnego. 10. Pakiet 10 – Dostawa graspera automatycznego. 11. Pakiet 11 – Dostawa dwuczęstotliwościowego analizatora składu ciała. 12. Pakiet 12 – Dostawa inhalatora ultradźwiękowego z akcesoriami. 13. Pakiet 13 – Dostawa trichoskopu. 14. Pakiet 14 – Dostawa analizatora składu ciała. 15. Pakiet 15 – Dostawa defibrylatora dwufazowego. 16. Pakiet 16 – Dostawa pomp infuzyjnych. 17. Pakiet 17 – Dostawa przenośnego spirometru.

Termin składania ofert: do dnia 06 lutego 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 44 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 7 )