Postępowanie AEZ/S-159/2017

13-10-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-159/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety: Pakiet 1 Inkubator CO2 – 1 szt.; Pakiet 2 Inkubator z regulacją stężenia CO2 z wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 3 Zamrażarka laboratoryjna niskotemperaturowa z systemem back-up – 1 szt.; Pakiet 4 Wirówka z chłodzeniem i wyposażeniem – 1 szt.; Pakiet 5 Mikroskop odwrócony – 1 szt.; Pakiet 6 Termocykler z potrójnym blokiem – 1 kpl.; Pakiet 7 Moduł epifluorescencji – 1 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 27 października 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )