Postępowanie AEZ/S-030/2018

28-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-030/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy materiałów do badań laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment A Pakiet 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment B Pakiet 3: Dostawa materiałów laboratoryjnych, asortyment C

Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 18 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )