Postępowanie AEZ/S-001/2018

05-02-2018

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-001/2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę budynków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 oraz Marszałkowskiej 24/26 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 02 marca 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 29 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )