Postępowanie AEZ/S-047/2017

17-03-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-047/2017

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy paszy granulowanej dla zwierząt laboratoryjnych z jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 28 marca 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )