Postępowanie AZP/Z-009/2018

13-02-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-009/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii WUM – 2 szt.; Pakiet 2: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – 2 szt.;

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2018 do godziny 09:30

Załączniki ( 13 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )