Postępowanie AEZ/S-006/2018

24-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-006/2018

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników wytwarzanych przez firmę Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 11:00

Załączniki ( 8 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )