Postępowanie AZP/Z-015/2018

16-04-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-015/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu medycznego, narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu laboratoryjnego w podziale na pakiety.

Termin składania ofert: do dnia 25 kwietnia 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 22 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 3 )