Postępowanie AEZ/S-071/2017

14-04-2017

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-071/2017

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety: Pakiet 1: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM; Pakiet 2: Dostawa tabletu na potrzeby Muzeum Historii Medycyny WUM; Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM; Pakiet 4: Dostawa monitora na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej WUM; Pakiet 5: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM; Pakiet 6: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM; Pakiet 7: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM; Pakiet 8: Dostawa monitorów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 9: Dostawa skanera na potrzeby Biblioteki Głównej WUM; Pakiet 10: Dostawa czytników kodów na potrzeby Biblioteki Głównej WUM – 4 szt.; Pakiet 11: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakład Stomatologii Zintegrowanej WUM; Pakiet 12: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej WUM; Pakiet 13: Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej WUM; Pakiet 14: Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 15: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego WUM; Pakiet 16: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego WUM

Termin składania ofert: do dnia 27 kwietnia 2017 do godziny 09:30

Załączniki ( 41 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 5 )