Postępowanie AEZ/S-011/2018

19-01-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-011/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń medycznych oraz systemu AV dla potrzeb medycznych w podziale na pakiety Pakiet 1 – System transmisji audio-video z zestawu urządzeń do endoskopii; Pakiet 2 – Wyświetlacz medyczny opisowy; Pakiet 3 – Zestaw do pomiaru indeksu kostkowo- ramiennego; Pakiet 4 – Sondy do echokardiografii wewnątrzsercowej; Pakiet 5 – Modernizacja stanowiska do oceny i analizy zapisów EEG Pakiet 6 – Zestaw ultrasonograficzny; Pakiet 7 – Urządzenie do automatycznego pomiaru wskaźnika kostka-ramię

Termin składania ofert: do dnia 01 lutego 2018 do godziny 12:00

Załączniki ( 23 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )