Postępowanie AEZ/S-112/2018

08-10-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-112/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń chłodniczych w podziale na pakiety: Pakiet 1 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 2 – zamrażarka Pakiet 3 – szafa chłodnicza Pakiet 4 – chłodziarka Pakiet 5 – zamrażarka Pakiet 6 – chłodziarko – zamrażarka Pakiet 7 – zamrażarka Pakiet 8 – chłodziarka Pakiet 9 – chłodziarko – zamrażarka

Termin składania ofert: do dnia 17 października 2018 do godziny 10:00

Załączniki ( 28 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 2 )

  • 19-10-2018

    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 6 i 8
  • 23-10-2018

    Zawiadomienie o wyniku postępowania w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 2, 3, 4,5,7,9