Postępowanie AEZ/S-101/2017

14-06-2017

Kategoria: Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AEZ/S-101/2017

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku Domu Studenta nr 1 przy ul. Batalionu Pięść 9 w Warszawie

Termin składania ofert: do dnia 29 czerwca 2017 do godziny 10:30

Załączniki ( 10 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )