Postępowanie AZP/Z-025/2018

14-05-2018

Kategoria: Dostawy

Przetarg nieograniczony

Nr sprawy: AZP/Z-025/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa małych zwierząt laboratoryjnych (myszy)

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2018 do godziny 10:30

Załączniki ( 6 )

Informacja z otwarcia ofert ( 1 )

Wynik postępowania ( 1 )